Ali poznate zahteve glede razvrščanja in izpusta ladijskih smeti?

Da bi zaščitili morsko okolje, so mednarodne konvencije ter domači zakoni in predpisi sprejeli podrobne določbe o razvrščanju in odlaganju ladijskih smeti.

Ladijske smeti so razdeljene v 11 kategorij

Ladja razdeli smeti v kategorije od A do K, ki so: a plastika, B živilski odpadki, C gospodinjski odpadki, D jedilno olje, e pepel iz sežigalnic, f obratovalni odpadki, G živalska trupla, H ribiška oprema, I elektronski odpadki, J ostanek tovora (snovi, neškodljive za morsko okolje), K ostanek tovora (snovi, škodljive za morsko okolje).
Ladje so opremljene s smetnjaki različnih barv za shranjevanje različnih vrst smeti.Na splošno: plastični odpadki so shranjeni v rdeči barvi, odpadki iz hrane so shranjeni v modri barvi, gospodinjske odpadke so shranjene v zeleni barvi, oljne odpadke so shranjene v črni barvi, kemične odpadke pa so shranjene v rumeni barvi.

Zahteve za izpust ladijskih smeti

Ladijske smeti se lahko izpustijo, vendar morajo izpolnjevati zahteve MARPOL 73 / 78 in nadzorni standard za izpuste onesnaževal vode z ladij (gb3552-2018).
1. Ladijske smeti je prepovedano odlagati v celinske reke.Na morskih območjih, kjer je dovoljen izpust smeti, se izvajajo ustrezne zahteve za nadzor izpusta glede na vrste ladijskih smeti in naravo morskega območja;
2. V katerem koli morskem območju se plastični odpadki, odpadno jedilno olje, gospodinjski odpadki, pepel iz peči, zavrženo ribiško orodje in elektronski odpadki zbirajo in odlagajo v sprejemne objekte;
3. Živilski odpadki se zbirajo in odlagajo v sprejemne objekte znotraj 3 navtičnih milj (vključno) od najbližjega kopnega;V morskem območju med 3 in 12 navtičnimi miljami (vključno) od najbližjega kopnega se lahko izpusti šele, ko je zdrobljen ali zdrobljen do premera največ 25 mm;v morskem območju več kot 12 navtičnih milj od najbližjega kopnega se lahko izpusti;
4. Ostanki tovora se zbirajo in odlagajo v sprejemne objekte znotraj 12 navtičnih milj (vključno) od najbližjega kopnega;Na območju morja, ki je oddaljeno 12 morskih milj od najbližjega kopnega, se lahko izpuščajo ostanki tovora, ki ne vsebujejo za morsko okolje škodljivih snovi;
5. Živalska trupla se zberejo in odložijo v sprejemne objekte znotraj 12 navtičnih milj (vključno) od najbližjega kopnega;Lahko se izpusti v morsko območje več kot 12 navtičnih milj od najbližjega kopnega;
6. V katerem koli morskem območju se čistilno sredstvo ali dodatek, ki ga vsebuje čistilna voda za tovorni prostor, krov in zunanjo površino, ne sme izpustiti, dokler ne spada med snovi, škodljive za morsko okolje;Drugi odpadki iz obratovanja se zbirajo in odlagajo v sprejemne objekte;
7. V katerem koli morskem območju mora nadzor izpusta mešanih smeti različnih vrst ladijskih smeti izpolnjevati zahteve glede nadzora izpusta vsake vrste ladijskih smeti.

Zahteve za sprejem ladijskih smeti

Ladijske smeti, ki jih ni mogoče iztočiti, je treba sprejeti na kopno, enota za sprejem ladje in smeti pa mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. Ko ladja prejme onesnaževala, kot so ladijske smeti, poroča pomorski upravni agenciji o času delovanja, kraju delovanja, operativni enoti, operativni ladji, vrsti in količini onesnaževal ter predlaganem načinu odstranjevanja in namembnem kraju pred delovanje.V primeru kakršne koli spremembe v prevzemno-pretovorni situaciji se pravočasno pripravi dopolnilno poročilo.
2. Sprejemna enota plovila za smeti izda plovilu potrdilo o prejemu onesnaževala po zaključku postopka sprejema, ki ga podpišeta obe strani za potrditev.Dokument o prejemu onesnaževala navaja ime operativne enote, imena ladij obeh udeleženk v operaciji, čas in kraj začetka in konca operacije ter vrsto in količino onesnaževal.Ladja hrani potrdilo o prejemu pri ladji dve leti.
3. Če se ladijske smeti po prevzemu začasno skladiščijo na sprejemni ladji ali območju pristanišča, mora sprejemna enota vzpostaviti poseben račun za evidentiranje in povzemanje vrste in količine smeti;Če se izvede predobdelava, se v računu zapišejo vsebine, kot so metoda predobdelave, vrsta/sestava, količina (masa ali prostornina) onesnaževal pred in po predobdelavi.
4. Enota za sprejem onesnaževal plovila prejete smeti preda enoti za obdelavo onesnaževal z kvalifikacijo, ki jo država določi za obdelavo, in poroča o skupni količini sprejema in obdelave onesnaževal plovila, list za sprejem, prenos in odlaganje, kvalifikacijo potrdilo o čistilni enoti, zadrževanje onesnaževal in druge podatke upravni agenciji za pomorstvo v vložitev vsak mesec, dokumente o prejemu, prenosu in odlaganju pa hraniti 5 let.

微信图片_20220908142252

 


Čas objave: 8. september 2022